Humanitaire Hulp

Stichting Kalapuwa heeft als grootste focus Onderwijs en Ondernemerschap. Wij zijn van mening dat wanneer je hier in investeert, dit zal leiden tot duurzame ontwikkeling van een gebied. Wij hebben ons werkgebied afgebakend, namelijk het schiereiland Kalapuwa. Gezien het feit dat wij regelmatig naar Sri Lanka afreizen om alles met eigen ogen te zien, (nieuwe) mensen te ontmoeten en onze projecten voorwaarts te drijven komen we ook andere delen van de samenleving tegen. En soms zijn dat zaken die ons aan het hart gaan omdat niemand er naar omkijkt of omdat er met relatief kleine moeite een heel groot plezier kan worden gedaan. Dat zijn de focuspunten in onze derde pijler, Humanitaire Hulp.

Wij ondersteunen een tweetal weeshuizen (met name op het gebied van Onderwijs en Workshops), bezoeken de vrouwen met jonge kinderen in de gevangenis, dragen ons steentje bij aan mobiliteit door rolstoelen of fietsen te verschaffen en zijn we recent gestart met een tafeltje-dekje programma voor ouderen. Graag vermelden wij hierbij dat wij de grens trekken bij medische hulp, mensen die dit nodig hebben verwijzen wij door naar het Rode Kruis.

Rolstoelen en driewielers

We zullen de Singalese man op de foto nooit vergeten, op zijn board met rolschaatswielen, handschoenen dragend om zijn handen te beschermen terwijl hij zichzelf door de straten voortbeweegt. Omdat hij zijn benen niet meer kon gebruiken, was dit zijn enige vervoermiddel. Maar zijn plank was gebroken en hij kon zich niet bewegen. We gingen winkelen en ontdekten dat het voor € 125,- mogelijk was om een nieuwe driewieler met handaandrijving aan te schaffen. Op de foto is de houten plank op de driewieler bedoeld voor de verkoop van loten, wat hem een bescheiden inkomen oplevert en de driewieler enige mobiliteit. Dit maakt deel uit van onze redenering om fietsen, rolstoelen of een driewieler te geven aan mensen in nood en afhankelijk van de wachtlijst en de financiën van de Foundation kunnen we een aanzienlijk verschil maken in sommige levens.

kalapuwa kalapuwa

Meisjesweeshuis

Het Vishaka Girls Home in Kalutara is een meisjesweeshuis en biedt onderdak aan maximaal 45 meisjes. Hier worden de meisjes liefdevol opgevangen door een aantal dames die er werken en zijn aangesteld door de overheid. In 2016 heeft onze Stichting geholpen met het opknappen van een aantal zaken als sanitair, bedden, kasten en de aanschaf van lakens en ventilatoren. De basis is goed op orde in dit weeshuis. Nu ondersteunen we vooral door Onderwijs te stimuleren door Engelse les aan te bieden (2x per week 2 uur) en als wij in Sri Lanka zijn om Workshops te verzorgen. Dat vinden de meiden geweldig, omdat we aan het einde van de workshop ook samen eten en een gezellige avond met ze hebben.

kalapuwa

Jongensweeshuis

Het Jayanti Childrens Home is een jongensweeshuis dat een roerige tijd achter de rug heeft. In 2013 is bekend geworden dat de voormalig beheerder de jongens heeft misbruikt. Een deel van de jongens is toen naar 5 andere weeshuizen overgeplaatst. Een aantal jaar geleden is Dhr. Gumara aangesteld als beheerder en hij heeft ervoor gezorgd dat de rust en regelmaat is wedergekeerd, de jongens allemaal weer “thuis” zijn gekomen en heeft hij gezorgd voor een aantal donaties om het weeshuis op te knappen.

In 2018 hebben wij besloten hen te helpen, omdat er een levensgevaarlijke situatie was ontstaan doordat het dak op instorten stond. Inmiddels is de renovatie een feit en voeren we gesprekken met de lokale overheid om de slaapzaal te mogen openen, omdat zij hier goedkeuring voor moeten geven.

Vanuit onze stichting geven wij wekelijks Engelse les en Wiskunde les aan de jongens in het weeshuis. Deze lessen vinden plaats in het weeshuis zelf. Iedere keer dat we in Sri Lanka zijn bezoeken we Dhr. Gumara en kijken we wat we op dat moment kunnen betekenen. Per reis proberen we ook een leuke middag te organiseren voor de jongens met spelletjes, samen eten, dansen op muziek en als afsluiting een kadootje.

Gevangenis

In Kalutara staat de een na grootste (en gevaarlijkste) gevangenis van Sri Lanka. Hier verblijven gemiddeld 900 mannen en een kleine 100 vrouwen, die uiteraard apart gedetineerd zijn. Wij bezoeken iedere reis de vrouwen afdeling en dan met name de moeders die daar verblijven met hun kind(eren). Kinderen tot leeftijd 5 mogen bij hun moeder verblijven, daarna gaan zij naar familie of naar een weeshuis. De faciliteiten voor de moeders met kinderen waren erbarmelijk slecht. Stichting Kalapuwa heeft materialen gesponsord als tegels, toiletten, douches, bedden, klamboes en ventilatoren. De directeur van de gevangenis, met wie wij een goede band hebben, heeft mannelijke gevangenen het werk laten verrichten. Het resultaat is een schone, lichte slaapzaal en badkamer voor de moeders met kinderen.

Wanneer wij in Sri Lanka zijn bezoeken wij de gevangenis altijd 2 keer. De eerste keer gaan we inventariseren hoeveel moeders er zijn en wat de leeftijden/sexe is van de baby’s en kinderen. Sommige vrouwen zitten in voorarrest en worden vrijgelaten, daarom fluctueert het aantal per keer. We vragen dan aan de moeders wat zij nodig hebben voor de kinderen (Luiers, zeep, olie, voeding, kleding etc) en maken een lijst. De dingen op de lijst gaan we zelf overal kopen en wanneer we weer terug gaan naar de gevangenis kunnen we het persoonlijk brengen.

Tevens geven we Engelse les in de gevangenis. Dit is op vrijwillige basis en toegankelijk voor alle vrouwen. Dit bieden we gratis aan en hopen hiermee te bewerkstelligen dat de vrouwen na vrijlating een betere kans op de arbeidsmarkt hebben (tourisme) doordat zij een woordje engels spreken. Anderzijds biedt het variatie in de dag, in een Singalese gevangenis is er niets, maar dan ook helemaal niets qua voorzieningen, dus is het een welkome afleiding.

Tafeltje Dekje

November 2018 is Stichting Kalapuwa een pilot begonnen rondom maaltijdverstrekking aan alleenstaande ouderen op het schiereiland Kalapuwa. Ons zogeheten “tafeltje dekje” initiatief.

Nirmala kookt twee maal per week een gezonde maaltijd voor 10 families (20 personen) en bezorgt deze maaltijden aan huis.

Nirmala doet de inkopen (rijst, curry, groenten, stukje vlees/vis en papadum) en kookt vers. De maaltijden gaan in maaltijdboxen en worden dezelfde dag bezorgd. Twee maal per week, op dinsdag en vrijdag.

Vanuit Stichting Kalapuwa hebben we 20 personen geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • boven de 65 jaar oud,
  • geen ondersteuning van kinderen
  • en geen inkomen/werk.

Naast het feit dat er vanuit onze stichting sociale controle is op deze ouderen, is het voor Nirmala ook een inkomstenbron. Zij heeft drie kinderen en haar man kan niet werken en geven we haar hiermee ook een kans op een beter leven door er zelf voor te werken.

Deze pilot is zo’n succes gebleken, dat wij hier in 2019 mee doorgaan. Wij zijn Stichting Lameris Foundation dan ook bijzonder erkentelijk voor hun donatie om dit voor heel 2019 mogelijk te maken.

kalapuwa kalapuwa

Contact Info

Veenestraat 21
3751 GE Bunschoten Spakenburg

[email protected]

KVK: 61002550
ANBI Nr: 8541.59.861
IBAN: NL04RABO0190466855

Over Ons

De Stichting Kalapuwa Sri Lanka is opgericht om de doelstelling zoals elders beschreven, te verwezenlijken en door middel van een zgn ANBI registratie ook het bedrijfsleven wat betere mogelijkheden te geven om te sponsoren.