Onderwijs

Wij zijn van mening dat ieder kind toegang zou moeten hebben tot onderwijs. Dat start bij de lagere school en idealiter kan ieder kind daarna vrij kiezen voor een vervolgopleiding. Naast onderwijs voor kinderen en jongeren, vinden wij het ook belangrijk om volwassenen (die wellicht als kind geen tot weinig mogelijkheid hadden tot scholing) trainingen, workshops of Engelse lessen aan te bieden.

Om een economie duurzaam te verbeteren en de welvaart en het welzijn van de mensen op het schiereiland Kalapuwa te verhogen is Onderwijs een essentieel onderdeel.

Stichting Kalapuwa biedt de volgende mogelijkheden:

 • Financiele ondersteuning voor studenten (HBO/WO)
 • Engelse les voor kinderen en volwassenen
 • Uniform en schoolbenodigheden voor basisschool kinderen
 • Workshops persoonlijke ontwikkeling voor jongeren/studenten

Workshops

Naast cognitieve ontwikkeling willen wij ook graag de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren stimuleren. Vanuit IDoDareDream (www.iddd.nl) bieden toptrainers Marc Jan en Mirjam workshops aan waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Met respect voor de Singalese cultuur (die heel anders is dan de Nederlandse) bespreken zij allerlei thema’s gericht op vooruitgang en ontwikkeling van de jongeren.

kalapuwa kalapuwa kalapuwa

Engelse School

Onze twee kanjers van Engelse leraren, Tharanga en Dunya, geven momenteel op 4 lokaties Engelse les:

 • In Kalutara op twee lokaties in woonwijken, waar kansarme kinderen tegen een hele kleine vergoeding (Euro 0,60) Engelse les mogen volgen. Zij krijgen van ons de boeken.
 • In het meisjesweeshuis krijgen alle meisjes (ongeveer 40) twee keer per week Engelse les.
 • In de vrouwengevangenis wordt Engelse les aangeboden en mogen vrouwen hier vrijwillig aan meedoen. De gedachte hier achter is dat wanneer deze vrouwen vrij komen, zij meer kans hebben op een baan in het tourisme omdat ze dan ook een woordje Engels spreken.

kalapuwa kalapuwa

Basisschoolkinderen

In 2014 gingen er maar 45 kinderen van de 265 kinderen van het schiereiland Kalapuwa naar de basisschool. Inmiddels gaat bijna 100% van deze kinderen naar school. De reden waarom dit aantal zo laag was zit hem in het feit dat je als kind alleen naar school mag als je beschikt over:

 • Een uniform
 • Schoolschoenen
 • Een rugtas
 • Een schoolset (meetkunde box, drinkbeker, woordenboeken, atlas etc)

Veel ouders hebben niet de financiele middelen om dit aan te schaffen. De ironie wil dat school gratis is en deze kinderen niet worden toegelaten…

Hoe weten wij nu wie hier voor in aanmerking komen? Wij werken nauw samen met de welzijnswerkers van de gemeente. Wij maken de lijst met namen dan ook niet zelf, maar dit laten wij door hen doen en onze lokale project mensen controleren de lijst. Zo weten we dat de spullen terecht komen bij de mensen die het het hardst nodig hebben.

Mede dankzij ons succesvolle “tikkie” actie “1 kind 1 jaar naar school voor Euro 27,50” die wij 1x keer per jaar houden kunnen wij berichten dat (bijna) alle kinderen van het schiereiland naar de basisschool gaan.

Wanneer wij op het schiereiland zijn (April en November) delen wij ook altijd zelf de tassen uit. De uniformen worden op maat gemaakt (door onze eigen microkredieters) en mogen twee weken na het meetmoment worden afgehaald.

kalapuwa kalapuwa

Contact Info

Veenestraat 21
3751 GE Bunschoten Spakenburg

[email protected]

KVK: 61002550
ANBI Nr: 8541.59.861
IBAN: NL04RABO0190466855

Over Ons

De Stichting Kalapuwa Sri Lanka is opgericht om de doelstelling zoals elders beschreven, te verwezenlijken en door middel van een zgn ANBI registratie ook het bedrijfsleven wat betere mogelijkheden te geven om te sponsoren.